Skip to main content
4.4

Maritim transport

Transport står for omtrent 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og spiller en viktig rolle når målet er et samfunn med minimalt utslipp. Om vi skal nå dette målet er vi avhengige av utvikling av klimavennlige transportmidler til lands, til vanns og luften – og vi er i full gang.

Resultater 2023

Totalt disponert
1 607 MNOK
Utslippsresultat
78 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
1 715 MNOK
Antall prosjekter
196 Antall

Markedsutvikling i Maritim transport 2023

Maritim transport hovedbilde