Skip to main content
4.3.7

Disse går foran – Baner vei innenfor transportsektoren

Hos ASKO er det like viktig å være modig som utålmodig. Og handling er viktigere enn ord. Det har resultert i en bedriftskultur hvor man bretter opp ermene og tør å gå foran.

En intervjuserie som løfter frem innovative og modige mennesker og bedrifter som går foran og flytter bedriften, bransjen og Norge inn i fremtiden.

Portrett av logistikksjef Marius Råstad i transportbedriften Asko

Baner vei innenfor transportsektoren

Med sine 13 regionslagre og 700 lastebiler på veien hver dag, er de en av Norges største transportbedrifter. De har ambisiøse mål for det neste tiåret –spesielt innenfor bærekraft og miljø – og har tatt et tydelige valg om å ligge i front. Det krever noe av dem, et ekstra gir.

Men det både har og trives Marius Råstad, logistikksjef for transport, godt med. De har møtt på noen fartsdumper underveis. Men det var de forberedt på. Når man velger å kjøre først inn i litt ukjent landskap vil man møte på noen barrierer og utfordringer. Veien videre ligger ikke ferdig asfaltert foran dem.

Det har vi bedt Marius Råstad om å reflektere litt rundt. Hvor kommer «driven» hans fra? Og hva kreves av en bedrift som ønsker å gå foran?

Når og hvordan startet engasjementet ditt for ny teknologi, klima og miljø?

Jeg har lenge hatt interesse og nysgjerrighet for hvilke muligheter som ligger i ny teknologi. Jeg mener det har en nøkkelrolle i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Men teknologi alene løser ikke klimautfordringene. Vel så viktig er det at vi benytter oss av den. Når det er sagt, så er det ikke uvanlig å kjenne både usikkerhet og motstand mot innovasjon og ny teknologi. Så hvordan vi som individer forholder oss til endringer er en annen viktig brikke i omstillingen.

Å ta vare på miljøet har alltid vært en viktig sak for meg. Det er jo ikke slik at klimautfordringene løses av «noen andre». Både som nasjon, bedrift og som privatpersoner har vi et felles ansvar for å redusere fotavtrykket vårt mest mulig.

Klima- og miljøengasjementet mitt fikk en skikkelig «boost» da jeg fikk mulighet til å jobbe i en foregangsbedrift som ASKO. I ASKO står klima- og miljøarbeid høyt på agendaen, hver eneste dag, og det er meningsfylt og motiverende å få lov til å bidra til den omstillingen vi alle skal gjennom.

Jeg pleier å si at logistikk, klima og miljø går hånd i hånd – med andre ord: god og effektiv logistikk gir store klima- og miljøgevinster.

God og effektiv logistikk gir store klima og miljøgevinster.

Kan du fortelle litt om ASKO – hvor dere kommer fra og hvor dere står i dag?

Historien vår går helt tilbake til 1866, da kolonialengrosfirmaet JOH.JOHANNSON ble etablert. I dag, over 150 år senere, er vi fremdeles en dagligvaregrossist. Og 4. og 5. generasjon Johannson er fortsatt eiere og ledere i virksomheten. Det er stas, jeg er stolt av eierskapet vårt.

Vi leverer varer til NorgesGruppens butikkjeder, og har rundt 2 000 kunder innenfor dagligvare over hele landet. Vi er også en stor leverandør til serveringsmarkedet og leverer varer til kafeer, restauranter, hoteller, kantiner, bensinstasjoner og offentlige virksomheter. Med våre 13 regionslagre og 700 lastebiler på veien hver dag, er ASKO en av Norges største transportbedrifter.

VP

Hvorfor ønsker dere å gå foran, i omstillingen til lavutslippssamfunnet?

Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid. Som bedrift mener jeg vi har et klart ansvar i å gjøre det vi kan for å redusere klimabelastningen vår. Vi har derfor tatt et tydelig valg om å ligge i front, særlig innenfor energi og transport. Når man ligger i front vil man nødvendigvis møte på en del barrierer og utfordringer. Men det er jo da vi utvikler oss. Vi har lært utrolig mye på veien, i alle deler av organisasjonen, og det er verdifullt i seg selv. Vi håper vi kan vise litt vei for andre, og dermed stimulerer til raskere omstilling i transportnæringen.

Fortell litt om utviklingen dere har hatt de siste årene?

Når jeg ser meg litt tilbake, har vi realisert et bredt spekter av klima- og miljø

allerede. Vi har gode systemer for avfall- og returhåndtering samt energioptimalisering. Og med over 100 000 m2 solcellepaneler på lagerbyggene våre, i tillegg til vindturbinene vi har satt i drift, er vi i dag netto selvforsynt med
.

På transportområdet faser vi inn stadig flere elektriske og biogassdrevne lastebiler. Vår første elektriske lastebil fikk vi allerede i 2016, men den bilen var lunefull. Teknologiutviklingen på elektriske lastebiler har heldigvis gått raskt framover siden det. I dag er elektriske lastebiler pålitelige og driftssikre, og de har fått betydelig bedre rekkevidde. Vi har også sjøsatt to elektriske og autonome fartøy som skal frakte varer utslippsfritt over fjorden. Dette gir betydelige klima- og miljøfordeler. Og mye ligger fortsatt foran oss, så vi er på ingen måte i mål.

VP

Fortell litt om planene og ambisjonene deres fremover?

ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport.

Innen 2026 skal all vår transport være utslippsfri, i hovedsak ved å benytte elektrisitet og biogass. Vi tester også hydrogen. Vår transport omfatter både nær-, regional- og langtransport, så å omstille alt dette til nullutslipp er et ambisiøst og krevende mål. Men ikke umulig!

Hvor ser du for deg at dere er om 5 år og 10 år?

Med den hastigheten vi nå ser innen teknologiutviklingen er det vanskelig å spå langt inn i framtiden. Men jeg ønsker naturligvis at vi har klart målene vi har satt oss. Vi er jo bare i startgropa i omstillingen til et lavutslippssamfunn og som bedrift vil vi alltid måtte sette oss nye mål og tilpasse oss fremtiden.

Noe du ønsker å si til andre som ønsker å dytte sin bedrift eller bransje fremover?

Jeg vil oppfordre bedrifter og bransjen til å være både modige og utålmodige, og ha fokus på hva man kan gjøre selv. Se etter mulighetene som ligger i omstillingen, ikke begrensningene.