Skip to main content
4.3

Landtransport

Transport står for omtrent 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og spiller en viktig rolle når målet er et samfunn med minimalt utslipp. Om vi skal nå dette målet er vi avhengige av utvikling av klimavennlige transportmidler til lands, til vanns og luften – og vi er i full gang.

Resultater 2023

Totalt disponert
1 501 MNOK
Utslippsresultat
267 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
837 MNOK
Antall prosjekter
4 422 Antall

Markedsutvikling innen Landtransporten 2023

Landtransport hovedbilde