Skip to main content
4.4.4

Et marked i endring - Mot nye horisonter med grønnere alternativer

Skipsfarten får et stadig sterkere fokus på grønne og fornybare energikilder for å redusere klimapåvirkningen.

El fergen ampere

Vi skal ikke mer enn knappe ti år tilbake før fossilalternativene ble utfordret med den første batteriferja i verden. Den ble døpt Ampere hos Fjellstrand AS på Omastrand i Hardangerfjorden.

Fartøyet, batteridrevet, lydløs og uten utslipp av CO2, ble 1. januar 2015 satt inn i sambandet mellom Lavik og Oppedal (i Sognefjorden) og har på disse årene seilt en distanse tilsvarende seks ganger rundt ekvator.

El fergen Ampere

Amperes betydning for maritim transport kan nærmest ikke overvurderes.

–I sin tid var det å satse på Ampere en modig beslutning i Norled. Det var en stor investering i noe som ikke var gjort før. Ampere skapte en ny tid (eller revolusjon) på hvordan man kunne tenke nytt og skape et grønt skifte innen norsk ferje næring,

Det sier Ingvald Løyning, daværende styreleder i Norled, nå daglig leder i Stavangerske Dampskibsselskab.

– Ampere beviste at de aller fleste norske fjorder kunne krysses med batterier som

, og gjorde at i dag er de aller fleste ferjene i Norge utslippsfrie. Konseptet og Ampere var også internasjonalt en stor nyvinning, og konseptet vant utallige og gjeve internasjonale anerkjennelser og priser, sier Løyning.

El fergen Ampere
Ampere brøytet kurs i bølgene, og utover på 2010-tallet fulgte flere batteriferjer etter. Potensialet for klimakutt i den maritime næringen var og er stort.

Ampere brøytet kurs i bølgene, og utviklingen etterpå har vist at potensialet for klimakutt i den maritime næringen var og er stort.

I 2015 fikk Enova oppgaven med å redusere klimautslipp fra transportsektoren – både til lands og til vanns. Statsforetaket satte opp mål om mer bruk av miljøvennlig energi, mer klimaeffektive transportformer og reduksjon i transportomfanget.

Siden har det skjedd en rivende utvikling i maritim sektor med bistand fra Enova, og grenser skyves fremover når det gjelder teknologi- og markedsutvikling. Elektrifisering av fartøy og havner gikk foran, men nå begynner også prosjekter som utnytter ammoniakk og hydrogen å bli testet og vise seg frem som gode fremtidsalternativer.