Skip to main content
4.7

Energisystemet

Sammenlignet med de fleste andre land har Norge store fornybare energiressurser og et kostnadseffektivt kraftsystem. Strømnettet er godt utbygget og har gode reguleringsmuligheter.

Resultater 2023

Totalt disponert
506 MNOK
Utslippsresultat
17 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
618 MNOK
Antall prosjekter
235 Antall

Markedsutvikling i Energisystemet 2023

Energisystemet hovedbilde