Skip to main content
4.6

Husholdninger og forbruker

I lavutslippssamfunnet velger vi klimanøytrale løsninger, med minimal belastning på energisystemet. Bygg- og eiendomssektoren og den enkelte forbruker spiller en viktig rolle for å realisere denne omleggingen.

Resultater 2023

Totalt disponert
644 MNOK
Utslippsresultat
1 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
0 MNOK
Antall prosjekter
35 396 Antall

Markedsutvikling i Husholdninger og forbruker 2023

Husholdninger og forbruker hovedbilde