Skip to main content
4.5

Bygg og anlegg

I lavutslippssamfunnet velger vi klimanøytrale løsninger, med minimal belastning på energisystemet. Bygg- og eiendomssektoren og den enkelte forbruker spiller en viktig rolle for å realisere denne omleggingen.

Resultater 2023

Totalt disponert
549 MNOK
Utslippsresultat
3 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
245 MNOK
Antall prosjekter
707 Antall

Markedsutvikling i Bygg og anlegg 2023

Bygg og anlegg hovedbilde